NovelGlass I Conditions of Use

Conditions of Use

In prezentul document sunt stabiliți termenii si condițiile de utilizare a site-ului www.novelglass.md si condițiile de achiziționare  a produselor si serviciilor comercializate prin intermediul site-ului.
Accesarea si/sau utilizarea site-ului www.novelglass.md de către dumneavoastră constituie ACCEPTAREA prezentelor condiții. SRL “Novelty” iși rezervă dreptul de a modifica in orice moment Termenii și Condițiile. Orice modificări ale Termenilor și Condițiilor vor intra in vigoare numai după publicarea modificărilor respective pe site www.novelglass.md. SRL “Novelty” iși asumă dreptul de a efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum si orice modificări ale site-ului www.novelglass.md , structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fara a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori in acest sens.
SRL “Novelty” nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc.
SRL “Novelty” nu raspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin linkuri de pe site-ul www.novelglass.md. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii site-urilor în cauză.


1. Dispozitii generale

1.1.La inregistrarea comenzii in magazinul online www.novelglass.md , Clientul accepta Termenii si condițiile de vănzare a produselor (in continuare – Termeni si condiții) prezentate mai jos.
1.2. Acești Termeni si Condiții, precum si informația despre produsele afișate pe site sunt oferte publice, în conformitate cu articolul 681 din Codul civil al Republicii Moldova și a Legii nr. 284 privind Comerțul Electronic. Cumpărătorul, dupa ce a luat cunoștința cu textul acestor condiții de vănzare, le accepta prin bifarea alineatului "Am luat cunoștința cu termenii si condițiile de vănzare pe site-ul www.novelglass.md .
1.3. Relațiile dintre Client si Vănzător sunt stabilite in baza Legii nr. 105 din 13.03.2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, si a altor acte normative adoptate in conformitate cu aceasta.
1.4. Vănzătorul iși rezerva dreptul de a modifica Termenii si Condițiile date, iar Clientul este obligat să monitorizeze modificările in mod regulat.
1.5. Clientul acceptă Termenii si Condițiile, apăsind butonul "Confirmarea Comenzii", in ultima etapă de inregistrare a comenzii pe site.


2. Noţiuni principale

Următoarele noţiuni semnifică:  
Client - persoana fizică sau juridică, care efectuează comanda pe www.novelglass.md
Vânzător – SRL NOVELTY
Magazin online www.novelglass.md - spațiu de comerț electronic destinat vânzării de produse și servicii
Comanda – inregistrarea cererii pentru procurarea bunurilor si serviciilor, in conformitate cu lista de produse oferite pe site.
Confirmarea comenzii – confirmarea cererii pentru procurarea bunurilor si serviciilor cu informația detaliată.

3. Inregistrarea pe site

3.1. Clientul este responsabil pentru exactitatea si corectitudinea informațiilor oferite. Vănzătorul nu este responsabil pentru exactitatea si corectitudinea informațiilor furnizate de client in timpul inregistrării.

4. Inregistrarea si termenul de executare a comenzii
4.1. Comanda clientului poate fi preluată in urmatoarele moduri: prin telefon, la oficiu sau inregistrată de către client pe site www.novelglass.md.
4.2. La inregistrarea comenzii, clientul trebuie sa specifice următoarea informație:
- numele si prenumele Clientului sau a destinatarului comenzii
- telefonul de contact, e-mail.
- în cazul livrării produselor - adresa de livrare a comenzii
4.3. Dupa inregistrarea comenzii, Clientului i se oferă informația privind data preconizată de transmitere a comenzii de către Serviciul de livrare. Data specificată depinde de disponibilitatea produselor comandate in depozitul Vănzătorului si timpul necesar pentru prelucrarea comenzii.
4.4. Vănzătorul are dreptul de a refuza inregistrarea comenzii, in cazul in care Clientul a facut deja comanda de 5 sau mai multe unitati, pe care le-a refuzat anterior, din motivele care nu sunt legate de prezența defectelor în aceste produse.
4.5. Toate materialele informative afișate pe site, au caracter consultativ si nu pot transmite in totalitate informația exactă despre proprietățile si caracteristicile mărfurilor. În cazul cănd clientul are întrebari privind proprietățile si caracteristicile produselor, înainte de a inregistra comanda, el trebuie sa contacteze Serviciul de informații la numarul de telefon 067660003, 022517101.
4.6. In cazul lipsei produsului comandat in depozitul Vănzătorului, Vănzătorul are dreptul de a anula comanda si de a informa clientul prin trimiterea unui e-mail la adresa specificată sau prin telefon.
4.7. In cazul anularii Comenzii preplătite, costul produsului anulat este returnat către Client prin modul in care a fost inițial produsă achitarea.


5. Achitarea comenzii
5.1.Prețul produsului este indicat pe site. In cazul specificării incorecte a prețului produsului comandat de Client, Vănzătorul in cel mai scurt timp va contacta clientul, pentru a confirma comanda cu prețul corectat sau pentru a anula comanda. In cazul dacă contactarea clientului nu este posibilă, această comandă se consideră anulată.
5.2. Prețul produsului poate fi modificat unilateral de către Vănzător.
5.3. Comanda este acceptată pentru procesare numai după ce banii necesari sunt achitați de către Client în contul curent al Vănzătorului. La momentul inregistrării comenzii produsul nu poate fi rezervat, iar Vănzătorul nu poate garanta disponibilitatea lui in depozit, si ca consecința, se poate mări termenul de livrare.
5.4. In cazul achitării produsului cu cardul bancar, autentificarea operațiunii se efectueaza de către bancă. Dacă banca consideră ca operatiunea are caracter fraudulos, ea are dreptul de a refuza această operațiune.
5.5. Comisioanele percepute de la Consumator sau Cumpărător pentru tranzactia de achitare electronică a contravalorii produselor si/sau serviciilor reprezintă o vointa a consumatorului sau Cumpărătorului si sunt convenite intre utilizatorul serviciilor de plată si prestatorul de servicii de plată si se limitează la acoperirea costurilor reale ale prestatorului de servicii de plată.
5.5.1. Consumatorul sau Cumpărătorul este in drept sa refuze tranzactia de achitare electronică a contravalorii produselor si/sau serviciilor cu comisoanele aferente prin optarea altei modalitați de achitare din rubrica „Modalitați de plată”.
5.5.2. Restituirea contravalorii produselor si serviciilor utilizănd aceeasi modalitate de receptie a mijloacelor financiare implică incasarea unui comison de revocare in valoarea aceluiași comision perceput pentru achitarea serviciilor si produselor.


6. Livrarea
6.1. Metodele de livrare a produselor sunt menționate pe site.
6.2. Vănzătorul va face tot posibilul pentru a respecta condițiile de livrare specificate pe site. Dar sunt posibile eventualele întărzieri în livrare, care pot aparea din cauza unor circumstante neprevăzute (traficul aglomerat, condiții meteorologice nefavorabile, sărbătorile oficiale), si nu din vina Vănzătorului.
6.3. Costul transportului este calculat individual pentru fiecare comandă in funcție de zona și metoda de livrare și uneori, în funcție de metoda de achitare, și este specificat în momentul inregistrării comenzii pe site.
6.4. În momentul livrării, produsul este transmis clientului sau persoanei denumite in calitate de destinatar al comenzii. Daca persoana este incapabilă sa obtină produsul care trebuie sa fie achitat in numerar, produsul se transmite persoanei care este gata sa dea detalii cu privire la comandă (numarul de origine si / sau numele complet al destinatarului) si sa achite complet comanda către persoana care efectueaza livrarea.
6.5. La primirea comenzii, clientul trebuie sa verifice aspectul exterior si ambalajul produsului, cantitatea și calitatea produselor din comandă, integritatea lor.  


7. Returnarea produselor
7.1. Returnarea produsului de bună calitate .
7.1.1. Clientul are dreptul de a refuza produsul inainte de primirea acestuia si dupa primirea lui în termen de 14 zile, cu exceptia zilei de cumpărare. Returnarea produsului de bună calitate este posibilă in cazul dacă se păstrează aspectul exterior, proprietățile de consum și documentul de cumpărare a acestui produs.
7.1.2. Clientul nu are dreptul de a refuza produsul de bună calitate, cu proprietăti individuale specifice, pregătit special pentru Client.
7.1.3. In caz ca Clientul refuză podusul in conformitate cu p. 7.1.1., Vănzătorul îi returnează suma achitată pentru produsul returnat, cu excepția costului de livrare, nu mai tărziu de 15 zile de la data de primire de către Vănzător a cererii scrise din partea Clientului.
7.1.4. In termen de 14 zile de la primirea comenzii, in afară de ziua de cumpărare, Clientul are dreptul de a schimba produsul de bună calitate cu un alt produs similar, numai in cazul daca acest produs nu-i convine clientului după formă, dimensiuni, stil, culoare sau dotare tehnică. Clientul nu poate schimba produsul de bună calitate cu proprietăti individuale specifice și produsul care este specificat in Lista de produse nealimentare de bună calitate, care nu pot fi returnate sau schimbate, aprobat in Legea nr. 105 din 13.03.2003 cu privire la Protecția Consumatorului.
7.1.5. Daca la momentul adresării Clientului, produsul similar nu este in stoc, Clientul are dreptul de a respinge comanda si de a solicita returnarea sumei achitate pentru produs. Vănzătorul trebuie sa ramburseze suma de bani achitată pentru produsul returnat in termen de 15 zile de la data de returnare a mărfii.
7.2. Returnarea produsului de calitate necorespunzătoare
7.2.1. Clientul poate returna produsul de calitate necorespunzatoare Vănzătorului sau Producătorului, și are dreptul de a cere returnarea sumei de bani achitate in decursul perioadei de garanție, sau daca acest termen nu este specificat, intr-o perioada de timp rezonabilă, care nu depasește un an. Clientul poate solicita de asemenea, schimbarea sau eliminarea defectelor produsului de calitate necorespunzătoare.
7.2.2. In cazul respingerii acordului de catre Client si prezentarea cererii de rambursare a sumei achitate pentru produs, in conformitate cu condițiile punctului 7.2.1., suma achitată urmează sa fie returnată clientului in termen de 15 zile de la primirea cererii scrise de către Vănzător.
7.3. Rambursarea banilor achitati
7.3.1. Suma de bani achitată se returnează clientului in acelasi mod in care a fost efectuata plata pentru produs.
7.4. Lista de acțiuni in caz de incălcare de către Vănzător a condițiilor de sortiment.
7.4.1. In cazul în care se depistează în comanda livrată un alt sortiment decdăt cel comandat, Clientul are dreptul de a refuza comanda si de a cere inlocuirea produsului conform sortimentului comandat, sau de a cere restituirea banilor achitați pentru produs.
7.4.2. Daca inlocuirea produsului este imposibilă, Vănzătorul va notifica Clientul prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail specificată de Client, iar banii achitati vor fi returnați in modul prevazut in punctul 7.3.1.
7.5. Informația detaliată despre pretențiile referitor la calitate si returnarea produselor poate fi trimisa pe e-mail info@novelglass.md sau pe adresa MD-2071 mun. Chisinau, str. Liviu Deleanu, 24, nr. 4.


8. Politica de confidentialitate
8.1. La inregistrarea comenzii pe site-ul www.novelglass.md, Clientul ofera urmatoarea informatie: numele, prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numarul de telefon.
8.2. Oferind informatia personala site-ului, Clientul accepta prelucrarea acesteia de catre Vănzător, inclusiv pentru promovarea produselor si serviciilor site-ului.
8.3. Clientul trebuie sa fie conștient de faptul ca toată informația oferita pentru implementarea acestui serviciu nu va fi divulgată persoanelor sau site-urilor neautorizate. Excepție poate fi oferirea informației personale la cererea organelor competente ale Republicii Moldova sau la solicitarea instanței de judecată. Vănzătorul este responsabil pentru menținerea confidențialitații informațiilor personale a Clientului. Clientul este obligat sa furnizeze informații fiabile. In cazul in care Clientul ofera informații incorecte, Vănzătorul nu este responsabil pentru informația dată si consecințele posibile.
8.4. Va rugam sa citiți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ca parte a acestui document.  

9. Folosirea cookie-urilor
9.1.  Vanzatorul are dreptul de a utiliza metoda "cookies". Noi folosim "cookies" pentru a colecta anumite informatii despre Client si pentru a urmari vizitele site-ul nostru. Site-urile folosesc des aceasta metoda pentru identificarea utilizatorilor." Cookies "reprezinta o cantitate mica de informatie, care este trimisă de browser-ul Clientului și se depozitează pe hard-disc-ul calculatorului. Acestea se transmit in momentul cănd Clientul vizitează site-ul nostru prin intermediul unui calculator. Dacă Clientul nu elimina "cookies", de fiecare data cand utilizează acelasi calculator pentru a accesa site-ul nostru, serverul va fi anuntat de vizita sa, iar noi putem colecta informatii statistice despre activitatile Clientului pe site.
9.2. Vezi Politica de utilizare a Cookie-uri, ca parte componentă a acestui document.


10. Masuri de securitate
Noi folosim măsuri de securitate pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității datelor și pentru asigurarea utilizării corecte a informațiiei de pe site. Transmiterea datelor prin internet sau prin rețeaua wireless nu poate fi protejata in totalitate. Prin urmare, noi nu putem garanta securitatea informatiei pe care o ofera Clientul, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.


11. Alti termeni si conditii
11.1. Relațiile dintre Client si Vănzător se reglementează in conformitate cu legislația in vigoare a Republicii Moldova.
11.2. In cazul apariției unor intrebări sau plăngeri din partea Clientului, el trebuie sa contacteze Serviciul clienți la numarul de telefon 06766003, 022517101 sau să trimită o scrisoare prin e-mail: info@novelglass.md. Părțile vor incerca sa rezolve toate litigiile apărute prin negocieri, iar in cazul incapacitații de a ajunge la un comun  acord, disputa va fi transmisă în instanța de judecată, in conformitate cu legile R.Moldova.
11.3. Recunoașterea de către instanta de judecată a invalidității oricărei prevederi a acestor Termeni si Conditii, nu presupune nulitatea celorlalte prevederi.
 
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website More